PL
DE


Skrócony Regulamin sklepu internetowego www.meble-ogrod.pl


I. Warunki ogólne
- Właścicielem sklepu internetowego www.meble-ogrod.pl jest firma Stan-Mar.
- Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
- Kontakt telefoniczny z Internetowym Sklepem możliwy jest w godzinach 10.00-18.00 Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest przez całą dobę.
- Złożenie zamówienia w sklepie www.meble-ogrod.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
- Możliwe kanały komunikacji ze Sklepem:
a) za pośrednictwem poczty e-mail: schody@stan-mareu
b) telefonicznie nr: 343278115
c) w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Mjr Wrzoska 21, 42-253 Janów
d) fax nr 343278115.

II. Przyjęcie i realizacja zamówienia
- Podstawą do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się w końcowym etapie składania zamówienia. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza. STAN-MAR weryfikuje zamówienia mailowo wysyłając dane dotyczące zamówienia. W przypadku braku kontaktu z osobą zamawiającą w ciągu 3 dni roboczych zamówienie zostanie anulowane.
- Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia, bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
- Ceny w Sklepie Internetowym "meble-ogrod.pl" wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). W przypadku zakupu towaru, na który wprowadzona jest błędna cena przez obsługę sklepu bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie zostanie anulowane.

III. Formy płatności
- Wszelkie płatności w Internetowym Sklepie dokonywane są przez Klienta przelewem bankowym na konto sklepu, przed realizacją zamówienia przez sklep. Numer konta bankowego zostanie przesłany w wiadomości email potwierdzającej zamówienie.

IV. Dostawy zamówień
- STAN-MAR dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres umieszczony w formularzu zamówienia. Koszt przesyłki pokrywa Klient. Przy większych zamówieniach koszt przesyłki może ulec zmianie o czym kupujący zostanie poinformowany przy ostatecznym potwierdzeniu zamówienia wysyłanym drogą mailową.
- Dostawy realizujemy w terminie od 7 do 14 dni roboczych

V. Reklamacje oraz warunki gwarancji
- Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
- W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
- Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem lub telefonicznie z przedstawicielami STAN-MAR. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
- Przesyłki wysyłane na koszt naszego Sklepu Internetowego nie będą odbierane.

Gwarancję produktów zakupionych w firmie STAN-MAR będą uwzględniane tylko w wypadku przestrzegania zasady użytkowania i konserwacji produktów zawartych w dokumencie http://www.meble-ogrod.pl/gwarancja

VI. Postanowienia ogólne
- Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.meble-ogrod.pl jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.
- Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
- Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
- W sprawach nie określonych przez niniejszy regulamin obowiązującymi są przepisu kodeksu cywilnego.P.P.H.U " STAN - MAR " Stanisław Bogunia Złoty Potok ul. Mjr. Wrzoska 21
Tel. 34 3278-115 Kom. 601-541-365 e-mail: schody@stan-mar.eu© 2013 Stan-Mar | developed by Xeko